A- A A+

Pożegnanie Ewy Nosiadek

W sobotę 24 października 2020 r. zmarła Ewa Nosiadek założycielka i krajowa animatorka Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów. Urodziła się w Krakowie 1948 r. Miała pięciu synów. Mąż jej był nauczycielem akademickim, społecznikiem, obrońcą krzyża, czcicielem Serca Jezusowego, inicjatorem Róży Różańcowej męskiej i założycielem bractwa trzeźwości w parafii. Po przeczytaniu przesłania Pana Jezusa do Rozalii Celak podjął działania w kierunku wynagradzania Sercu Jezusowemu. Śmierć 12 maja 1995 r. przerwała jego działania. Ewa, jako żona chciała wypełnić jego pragnienie, aby Chrystus królował w sercach ludzi i wraz z gronem przyjaciół w miesiąc po śmierci męża 12 czerwca 1995 r. utworzyła Krakowską Wspólnotę dla Intronizacji NSPJ. Dzięki jej staraniom wydana została pierwsza książka o Rozalii, podjęto adorację Najświętszego Sakramentu w Bazylice Serca Jezusa oraz comiesięczną piątkową całonocną  adorację w intencji Intronizacji i beatyfikacji  Rozalii Celakówny. We wrześniu 1995 r. zwróciła się do ks. kard. Franciszka Macharskiego o poparcie tego Dzieła. Modlitwy i działania Wspólnoty zaowocowały powstaniem kolejnych Wspólnot. Wszelkie działania w wymiarze duchowym realizowała we współpracy z kapłanami a wszystkie Wspólnoty w diecezjach polskich powstawały za zgodą ich ordynariuszy. Ewa Nosiadek została pochowana 28 października na cmentarzu komunalnym w Batowicach przy ul. Reduty.

Dziękujemy panu Bogu za dar jej życia, za wielkie świadectwo wiary i całkowite oddanie temu Dziełu. Kochała Serce Jezusa i dała prawdziwe świadectwo jak odpowiadać na Jego Miłość. Uczyła jak wypełniać Wolę Bożą w trudzie życia i sama była tego przykładem. Dziękujemy za dni skupienia, rekolekcje, intronizacje w parafiach Polski, sympozja, ogólnopolskie czuwania na Jasnej Górze i Świętym Krzyżu oraz pielgrzymki. Pozostanie w naszych sercach, pamięci i modlitwie. Bóg zapłać.

Rekolekcje na górskiej polanie Rynias

Rekolekcje na górskiej polanie na Ryniasie - Ośrodku Rekolekcyjnym Matki Bożej z Gór dla animatorów Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa odbywają się w trzech terminach: lipiec, sierpień, wrzesień. W tym roku w rekolekcjach we wrześniu wzięło udział 14 osób. Rekolekcje prowadził o.Waldemar Sojka CSsR oraz p. Ewa Nosiadek animatorka krajowa i założycielka Wspólnot. Przedmiotem rozważań podjętym przez o.Waldemara był kardynał Stefan Wyszyński, aby przybliżyć wszystkim jego postać i duchowość w związku z mającą nastąpić jego beatyfikacją.

Te tematy to:
1. Prymas Tysiąclecia o Najświętszym Sercu PanaJezusa;
2. Prawdziwa miłość Boga i bliźniego jest drogą do odnowy życia społecznego:
3. Eucharystia i Maryja; w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Są to tematy bardzo obszerne dlatego posłużę się tylko słowami Prymasa Wyszyńskiego, które są bardzo wymowne w odniesieniu do Dzieła Intronizacji NSPJ, jakie wypowiedział na Jasnej Górze w dzień odnowienia Ślubów; Narodu Polskiego 26.VIII.1958 r. ,, Napełnieni obecnością Bożą w naszym życiu osobistym i rodzinnym, mamy za przykładem Maryi wprowadzać Chrystusa we wszystkie nasze dzienne sprawy, w każdy przejaw życia i pracy ludzkiej: czy to będzie praca na roli, czy w fabryce, czy w warsztacie - gdziekolwiek. Jego panowaniu mamy poddać każdy kierunek naszej pracy: czy to będzie praca wychowawcza, czy zawodowa, literacka, czy piśmiennicza - i w ten sposób mamy odmieniać nie tylko życie rodzinne, ale życie całego narodu".

Pani Ewa Nosiadek prowadziła konferencje na temat Eucharystii - czym jest i czym powinna być dla każdego człowieka oraz mówiła o życiu i przesłaniu jakie pozostawił Pan Jezus Służebnicy Bożej Luizie Piccarretcie, która jako pierwsza otrzymała Dar Woli Bożej, którego nam trzeba pragnąć, przyjąć i wypełnić, aby przyspieszyć nadejście Królestwa Bożego.

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za ten święty czas, czas rekolekcji czas nauki, które tam pobieramy. Niech one będą nam pomocą w drodze do Boga

                      Króluj nam Chryste i Maryja zawsze Dziewica!

    Zapraszamy wszystkich parafian na adorację Najświętszego Sakramentu w każdą niedzielę o godz. 9 - 10

Dzień skupienia w Batorzu

22 sierpnia odbył się Dzień Skupienia Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Batorzu, gdzie proboszczem i opiekunem Wspólnoty jest ks. Zbigniew Swatek.

Przebieg spotkania i konferencje przygotowała animatorka diecezjalna p. Ewa Rokoszewska. Na zaproszenie ks. proboszcza i p. Ewy przybył ks. bp Edward Frankowski. Tematem głównym było życie i przesłanie służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, jako wzór dla wszystkich Wspólnot Dzieła Intronizacji NSPJ.

Zarówno p. Ewa  jaki i ks. bp Edward mówiąc o jej życiu, pracy i miłości do Pana Boga podkreślali cechy, które ją wyróżniały w jej środowisku i czyniły miłą Bogu. Pełnienie woli Bożej było w jej życiu ponad wszystko, a wolą Bożą było zadanie, któremu na imię Intronizacja Jego Najświętszego Serca.

Pani Ewa omówiła kontekst historyczny przesłania służebnicy Bożej, uwarunkowań, w jakich się ono kształtowało, a był to czas naznaczony degradacją moralną, systemów totalitarnych i wynikających stąd wojen.

Kolejnym tematem było czym jest Intronizacja NSPJ (wymiar osobisty, rodzinny, społeczny i narodowy). Pan Jezus powiedział do Rozalii: „Ja chcę niepodzielnie panować w sercach ludzkich. Proś o przyśpieszenie  mego panowania w duszach przez Intronizację.”  Widzimy, że żąda jej sam Pan Jezus wskazując na swoje Serce, w którym jest ratunek na te ostatnie czasy (w których żyjemy) - mówiła p. Ewa.

W Dniu Skupienia uczestniczyliśmy w adoracji Najświętszego Sakramentu, a także we Mszy św. sprawowanej przez ks. bpa Edward i ks. Zbigniewa. 

Ks. biskup w kazaniu wyraził wielką troskę o Kościół św., o młodzież, dzieci i cały lud Boży, gdyż we współczesnym świecie Pan Bóg jest lekceważony, znieważany, odrzucany, a przecież jesteśmy stworzeni do życia w miłości ku Bogu i ludziom. Mówił też: ,,Intronizacja, to wybór Pana Jezusa w tajemnicy Jego Serca, to uporządkowanie życia według Jego Ewangelii, to program zaangażowania się dla dobra wspólnego. Wszyscy to dobro mają tworzyć.”

Pani Ewa poruszyła również temat ,,zasady budowania Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ”. Wypowiedziała słowa bardzo ważne, które warte są podkreślenia: ,,A więc dziś nasze pokolenie - MY, też uczestniczymy w wielkiej misji. Zwracamy się do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mamy o co błagać. Zalewa nas ocean deprawacji,  zboczeń i ludzie (młodzi) odchodzą od Kościoła, Pan Bóg jest obrażany w okrutny sposób. Aktu Intronizacji trzeba dokonać jak najszybciej, bo nie wiemy ile mamy czasu. Nie liczymy przecież na własne siły, ale łaski od samego Boga, że nam ich udzieli, że nami się posłuży, abyśmy według Jego woli zdobywali dusze dla Jego Królestwa a wyrywali je szatanowi. Najpierw przemieni nasze serca, moje, twoje,  potem współpracując z łaską Bożą będziemy zmieniać nasze środowiska, rodzinę, znajomych i wtedy też Polska odmieni, ludzie zwrócą się do Boga, staną się święci. Daj Boże.”

                   Króluj nam Chryste i Maryja zawsze Dziewica!

Adres Parafii:

Parafia Rzym. - Kat.

pw.Św.Stanisława B i M

23-310 Modliborzyce

ul. Armii Krajowej 11

tel.536 025 063

Konto parafialne

Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej

Kraśnik O.Modliborzyce

15 8717 1123 2010 1000 2466 0001