A- A A+

Katechizacja przedmałżeńska

Administrator

Od 24 luty odbywać się będzie w naszej parafii Katechizacja Przedmałżeńska dek. Modliborzyce.Katechizacja odbywać się będzie w sali parafialnej w każdą sobotę
o godz: 19.30.Zapraszamy.

Dekanalny Dzień Małżeństw

      „Spośród wielu dróg, jakimi podąża człowiek, rodzina jest drogą pierwszą, jedyną i niepowtarzalną., tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek.” – mówił Jan Paweł II.

Rodzinę, jako szczególną wspólnotę, kolebkę życia i miłości należy otaczać specjalną troską.

Czytaj więcej...

Cud poczęcia i uczłowieczania

Po cóż Bóg stworzył kobietę i mężczyznę?

Bóg, który stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej.

Miłość małżeńska, którą Bóg błogosławi, jest przeznaczona do tego, by była płodna i urzeczywistniała się we wspólnym dziele zachowywania stworzenia: "Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: <<Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną>>" (Rdz 1, 28).

Czytaj więcej...

Adres Parafii:

Parafia Rzym. - Kat.

pw.Św.Stanisława B i M

23-310 Modliborzyce

ui. Armii Krajowej 11

tel.15/871 50 12