Legion Maryi

Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską. Zakorzenione w duchowości maryjnej i powierzone Duchowi Świętemu życie Legionu Maryi jest oparte na wierze we współdziałanie Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny w dziele zbawienia i szerzenia królestwa Bożego w świecie.

...z oficjalnej strony internetowej Legionu Maryi.

Do wspólnoty Legion Maryi należy w naszej parafii 18 stałych członków.Spotkania odbywają się w poniedziałek po Mszy Św. wieczorowej.