A- A A+

Schola parafialna

 

SCHOLA DZIECIĘCO – MŁODZIEŻOWA W PARAFI

ŚW. STANISŁAWA B I M W MODLIBORZYCACH

 

Schola pełni ważną rolę w zgromadzeniu liturgicznym. Dokument soborowe tak o niej mówią: „Do niej bowiem należy troska o poprawne, zgodne z różnymi rodzajami śpiewu, wykonywanie właściwych im części liturgii oraz wspomaganie czynnego uczestnictwa wiernych przez śpiew w liturgii. Obecność scholi w liturgii w każdą niedzielę ukazuje bogactwo i różnorodność posług i zaangażowania wiernych w sprawowanie liturgii. Sama nazwa schola wywodzi się od założonej przez papieża Grzegorza I Wielkiego szkoły śpiewaków (schola cantorum), służącej nauce wykonania chorału gregoriańskiego. Wraz ze zmianami w kulturze muzycznej śpiew jednogłosowy został z czasem zastąpiony wielogłosowością. Obecnie scholą nazywa się zespół wokalny tworzony przez osoby związane z parafią, którego zadaniem jest pomoc w inicjowaniu i podtrzymywaniu śpiewu podczas liturgii. Konieczne jest za to, by członkowie zespołu lubili śpiewać i chcieli to robić na chwałę Bożą. Śpiewanie w scholi jest ponadto pracą zespołową i każdy ma możliwość podzielić się z innymi tym, czym go Pan Bóg najhojniej obdarował, czy to będzie piękna barwa głosu, czy też jego donośność, czy to będzie poczucie rytmu, pamięć muzyczna, ale też i dowcip, miłe usposobienie. Każdy z nas został obdarzony rozmaitymi talentami w różnym stopniu i ważne jest, ażeby otrzymane dary dobrze spożytkować.

 

NASZA SCHOLA  UBOGACA MSZE ŚWIETE O GODZ 11.30 ORAZ WSZYSTKIE ŚWIETA I UROCZYSTOŚCI  KTÓRE ODBYWAJA SIĘ W NASZEJ PARAFII. W TEN SPOSÓB CHCEMY ZAANAZOWĆ SIĘ W ŻYCIE NASZEJ PARAFII I UWIELBIAĆ PANA BOGA ŚPIEWEM.,TO MIEJSCE GDZIE W ATMOSFERZE PRZYJAŻNI, ŻYCZLIWOŚCI, RADOŚCI CHCEMY ROZWIJAĆ NASZE TALENTY.

 

Adres Parafii:

Parafia Rzym. - Kat.

pw.Św.Stanisława B i M

23-310 Modliborzyce

ul. Armii Krajowej 11

tel.536 025 063

Konto parafialne

Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej

Kraśnik O.Modliborzyce

15 8717 1123 2010 1000 2466 0001